<div>Hi everyone.<br></div><div><br></div><div>I&#39;m writing some tests for ipythonqt and when I try to run iptest I get this message:</div><div><br></div><div><em>muzgash@yggdrasil:~/Projects/GSoC/IPythonQt/ipython/IPython/frontend/qt/nb$ iptest IPython.frontend.qt.nb<br>
Traceback (most recent call last):<br>  File &quot;/usr/local/bin/iptest&quot;, line 9, in &lt;module&gt;<br>    load_entry_point(&#39;ipython==0.11.alpha1.git&#39;, &#39;console_scripts&#39;, &#39;iptest&#39;)()<br>  File &quot;/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ipython-0.11.alpha1.git-py2.6.egg/IPython/testing/iptest.py&quot;, line 439, in main<br>
    run_iptest()<br>  File &quot;/usr/local/lib/python2.6/dist-packages/ipython-0.11.alpha1.git-py2.6.egg/IPython/testing/iptest.py&quot;, line 375, in run_iptest<br>    TestProgram(argv=argv, plugins=plugins)<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/core.py&quot;, line 113, in __init__<br>
    argv=argv, testRunner=testRunner, testLoader=testLoader)<br>  File &quot;/usr/lib/python2.6/unittest.py&quot;, line 816, in __init__<br>    self.parseArgs(argv)<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/core.py&quot;, line 164, in parseArgs<br>
    self.createTests()<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/core.py&quot;, line 178, in createTests<br>    self.test = self.testLoader.loadTestsFromNames(self.testNames)<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/loader.py&quot;, line 442, in loadTestsFromNames<br>
    return unittest.TestLoader.loadTestsFromNames(self, names, module)<br>  File &quot;/usr/lib/python2.6/unittest.py&quot;, line 613, in loadTestsFromNames<br>    suites = [self.loadTestsFromName(name, module) for name in names]<br>
  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/loader.py&quot;, line 394, in loadTestsFromName<br>    discovered=discovered)<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/loader.py&quot;, line 316, in loadTestsFromModule<br>
    tests.extend(self.loadTestsFromDir(module_path))<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/loader.py&quot;, line 165, in loadTestsFromDir<br>    entry_path, discovered=True)<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/loader.py&quot;, line 394, in loadTestsFromName<br>
    discovered=discovered)<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/loader.py&quot;, line 316, in loadTestsFromModule<br>    tests.extend(self.loadTestsFromDir(module_path))<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/loader.py&quot;, line 157, in loadTestsFromDir<br>
    entry_path, discovered=True)<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/loader.py&quot;, line 394, in loadTestsFromName<br>    discovered=discovered)<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/loader.py&quot;, line 305, in loadTestsFromModule<br>
    test_classes + test_funcs)<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/loader.py&quot;, line 304, in &lt;lambda&gt;<br>    tests = map(lambda t: self.makeTest(t, parent=module),<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/loader.py&quot;, line 511, in makeTest<br>
    return self.loadTestsFromTestClass(obj)<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/loader.py&quot;, line 475, in loadTestsFromTestClass<br>    for case in filter(wanted, dir(cls))]<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/loader.py&quot;, line 521, in makeTest<br>
    return MethodTestCase(obj)<br>  File &quot;/usr/lib/pymodules/python2.6/nose/case.py&quot;, line 328, in __init__<br>    self.inst = self.cls()<br>TypeError: __init__() takes no arguments (1 given)</em><br></div><div>
<em><br></em></div><div>I&#39;ve modified correctly (I think) setupbase.py file:<em><br></em></div><div><em><br></em></div><div><em>add_package(packages, &#39;frontend.qt.nb&#39;,tests=True)</em></div><div><em><br></em></div>
<div><em><br></em></div><div>I don&#39;t have a clue of what&#39;s hapening.<em><br></em></div><div><br></div><div>Thanks in advance.</div><div><br></div><div><font color="#888888"><br><br>Best regards.<br>--<br><a href="http://he1.udea.edu.co/gweb" target="_blank">Gerardo Gutiérrez Gutiérrez</a><br>
Physics student<br>Universidad de Antioquia<br>Computational physics and astrophysics group (<a href="http://urania.udea.edu.co/sites/sites.php" target="_blank">FACom</a>)<br>


Computational science and development branch(<a href="http://urania.udea.edu.co/sites/facom-dev/" target="_blank">FACom-dev</a>)<br>Linux user #492295</font><br><br>
<br>
</div>