[Numpy-discussion] New e-mail address

Pieter van Beek pieter at djinnit.com
Thu Jul 28 14:38:45 CDT 2005


*English follows below*


Geachte relatie,


Ooit (misschien recent, misschien al weer jaren geleden) heeft u e-mail 
verstuurd naar mijn voormalige e-mail adres: _vanbeek at q-factor.nl_.

Bij deze wil ik u mededelen dat mijn e-mail adres is gewijzigd in 
pieter at djinnit.com. Gelieve deze wijziging door te voeren in uw 
adresbestand.


Met vriendelijke groet,
Pieter van Beek

------------------------------------------------------------------------

Dear relation,


Once (maybe recently, maybe years ago) you have been sending mail to my 
former e-mail address: _vanbeek at q-factor.nl_.

Hereby I'd like to inform you that my e-mail address has changed into 
pieter at djinnit.com. Please change my e-mail address in your address book.


Kind regards,
Pieter van beek

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://projects.scipy.org/pipermail/numpy-discussion/attachments/20050728/65f82062/attachment-0001.html 


More information about the Numpy-discussion mailing list